Flyttegodtgjørelse

Flyttegodtgjørelse er en statlig kompensasjonsordning for dekking av kostnader, ved flytting til nytt arbeidssted. Det vil si at arbeidsgiver kan dekke flyttekostnader, uten at den ansatte må skatte av det. For å få flyttegodtgjørelse må enkelte vilkår oppfylles, regelverket innebefatter punktene:

 • Hvilke kostnader som kan dekkes av arbeidsgiver
 • Levering av regning
 • Regulering via Statens regulativ for flyttegodtgjørelse
 • Formålet med flyttingen
 • Kostnadseffektiv flytting
 • Hvilke kostnader som ikke dekkes
 • Bindingstid og tidsramme
 • Flytting til eller fra Norge
flyttegodtgjørelse

Siste artikler:   Flyttedag   Flytteforsikring   Flytt Oslo

Trenger du flyttehjelp? CreaMan AS tilbyr flytting for private og bedrifter. Profersjonell tilnærming, konkurransedyktig pris. Kontakt for uforpliktende konsultasjon eller priser.

Flyttegodtgjørelse ved flytting

Hvilke kostnader kan arbeidsgiver dekke?

Arbeidsgiveren kan dekke flyttekostnader for arbeidstaker, så lenge tilbud om nye jobb ble akseptert før bostedsendring tok til. Kostnader som kan dekkes inkluderer blant annet:

 • Flyttemateriell
 • Pakking og montering
 • Kostnader for bæring og transport av eiendeler
 • Mellomlagring
 • Flyttevask/rengjøring ved flytting
 • Reisekostnad, inkludert eventuelt kost og losji
Hvordan levere regning 

Alle flyttekostnader må dokumenteres. Arbeidstaker leverer regning for flyttingen til arbeidsgiveren, som så dekker beløpet med skattefritak.

Statens regulativ for flyttegodtgjørelse

På Skatteetaen.no får du informasjon om Statens regulativ for flyttegodtgjørelse. Punktene omfatter blant annet:

 • Hva flyttegodtgjørelse er
 • Hvilke informasjon som skal oppgis
 • Når rapportering skal skje
 • Retting av feil eller mangler
 • Hva opplysningene brukes til
 • Aktuel lovdata
Hva er formålet med flyttingen?

Formålet med flyttingen, avgjør om man har rett på flyttegodtgjørelse. Vilkåret må være at arbeidstaker går inn i ny stilling. Avstanden på flyttingen er med på å bestemme om man har rett på skattefritak. F.eks. hvis man bytter jobb, og flytter internt i en by eller tettsted, vil avstanden kunne vært for kort til at man har rett på godtgjørelse.

Flytte kostnadseffektiv

Flytting skal skje på billigst mulig måte. Skal flyttefirma benyttes, må det innhentes pristilbud fra minimum tre flyttebyråer. Dette må kunne dokumenteres. 

Kostnader som ikke dekkes

Enkelte kostnader dekkes ikke. Det innebefatter blant annet:

 • Dokumentavgift ved boligkjøp, tinglysningsgebyr eller provisjon til megler
 • Utgifter for flytting av eiendeler som ikke er en naturlig del av innboet, som biler, båter etc
Avtale om bindingstid

Som hovedregel skal det det avtales bindingstid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, som betaler flyttekostnaden. Arbeidstaker skal tilbakebetale flytteutgiftene, hvis arbeidstaker slutter i jobben før tidsrammen på bindingstiden. Normalt er bindingstid på et år.

Flytte til eller fra Norge?

For utenlandsflytting, enten til eller fra Norge gjelder egne regler. Les mer om krav og rettigheter på lovdata.no Statens personalhåndbok for flytting til/fra Norge. Trenger du bistand til utenlandsflytting? Les mer om hva CreaMan AS kan bistå med på Flytte til utlandet.

Andre spørsmål rundt flytting?

Flyttegodtgjørelse er en av mange spørsmål vi får rundt flytting. CreaMan AS har i flere år bistått private, næringsliv og offentlig sektor med veiledning rundt flytteprosessen. Lurer du på noe? Kontakt vår hyggelige kundeservice. Du får også svar på mange spørsmål i artikkelen Jeg skal flytte. Her ser vi blant annet på:

 • Hvor mye flytting koster
 • Flyttehjelp via NAV
 • Generelle flyttetips
 • Registrere flytting hos Posten
 • Flytting mellom kommuner

 

Vi ønsker deg lykke til med flytteprosessen!

Kontakt

Aktuelt

10% Rabatt

Ved bestilling av flytting . Samme høye kvalitet bare bedre pris.