Flyttedag og jobb

En flyttedag er betalt fridag fra jobb, som arbeidstaker har krav på. Men finnes det regler for flyttedager i arbeidsmiljøloven eller andre lovdata? Om du har rett på flytte dag med lønn bestemmes ikke av lovverket generelt, men av tariffavtale eller lokale avtaler på arbeidsplassen. Les mer for informasjon om:

 • Hva sier arbeidsmiljøloven om flytte dag?
 • Hvor mange flyttedager har man krav på?
 • Fagforbundet, tariffavtaler og flyttedag 
flyttedag jobb

Siste artikler:   Flytteforsikring   Flytt Oslo   Flytte bedrift

Flyttedag med lønn

Flytting tar tid, mange trenger ekstra fridager fra jobb. Om du har rett til flyttedag med lønn, bestemmes utifra lokale kontrakter eller din tariffavtale. Det er ingen generelle regler for flyttedager i arbeidsmiljøloven, eller generell lovdata.

Hva sier arbeidsmiljøloven?

Arbeidsmiljøloven har som formål å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling. Lovens formål er også å sikre et miljø, som skaper en helsefremmende og meningsfylt arbeidshverdag. Har også fokus på inkluderende arbeidsliv. Flyttedag med lønn, defineres som velferdspermisjon, og dekkes ikke av arbeidsmiljøloven ifølge Simployer.

Trenger du flyttehjelp?

Med bistand fra flyttebyrå, slipper du å flytte selv. Å flytte er stressende, med CreaMan AS kan du senke skuldrene å la oss ta flyttingen for deg. Rydder, pakker, bærer, transporterer, mellomlagrer og vasker ut. Flytting fra A til Å, trygt og effektivt. Flytter i hele Norge, og til alle EU land. Bestill konsultasjon via vår nettside, eller ring vår døgnåpne vakttelefon.

Hvor mange flyttedager har man krav på?

Hvor mange flyttedager man har krav, på reguleres ikke av arbeidsmiljøloven. Antall dager man har rett til fri varierer, fordi det bestemmes av tariffavtaler eller avtale på arbeidsplassen. Lurer du på hvor mange flytte dager du har krav på, forhør deg med arbeidsgiver, eller sjekk din tariffavtale.

Fagforbundet, tariffavtale og flyttedag

Fagforbundets viktigste oppgave er å trygge medlemmenes lønns og arbeidsvilkår. En tariffavtale er regulerte avtaler mellom en arbeidsgiverorganisasjon og arbeidstakerorganisasjon. I mange tilfeller er flytte dag regulert gjennom tariffavtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjon. Er du medlem i Fagforbundet, sjekk hva du har krav på i din tariffavtale via Fagforbundet.no

Lurer du på annet rundt flytting?

Vi får stadig spørsmål fra våre kunder. Når man skal flytte, er det mye å tenke på. I artikkelen Jeg skal flytte tar vi opp viktige temaer rundt privat og bedriftsflytting. Ser blant annet på:

 • Flyttemelding
 • Flytte til utlandet
 • Flyttetips
 • Å flytte strøm
 • Støtte fra NAV
 • Flytte til en annen kommune
 • Hva koster flyttebyrå
 • Registrere seg i folkeregisteret når man flytter
 • Midlertidig flytting
 • Mellomlagring

Har du andre spørsmål om flytting, kontakt våre hyggelige medarbeidere via telefon eller e – post. Vi hjelper deg gjerne!