Flyttegodtgjørelse

Flyttegodtgjørelse er en statlig kompensasjonsordning for dekking av kostnader, ved flytting til nytt arbeidssted. Det vil si at arbeidsgiver kan dekke flyttekostnader, uten at den ansatte må skatte av det. For å få flyttegodtgjørelse må enkelte vilkår oppfylles, regelverket innebefatter punktene: Hvilke kostnader som kan dekkes av arbeidsgiver Levering av regning Regulering via Statens regulativ […]