Flyttedag og jobb

En flyttedag er betalt fridag fra jobb, som arbeidstaker har krav på. Men finnes det regler for flyttedager i arbeidsmiljøloven eller andre lovdata? Om du har rett på flytte dag med lønn bestemmes ikke av lovverket generelt, men av tariffavtale eller lokale avtaler på arbeidsplassen. Les mer for informasjon om: Hva sier arbeidsmiljøloven om flytte […]